Szukaj

Produkty

Kategorie

Kolekcje

Producenci

Brak wyników

Regulamin preorderu i imprezy promocyjnej albumu “EKIPA - SEZON 3”

Wejście od 17:00. Przygotowaliśmy dla Was kilka atrakcji.


Sprawdź jak odebrać bilet


 • Data: 8 sierpnia 2021
 • Godzina : 20:00
 • Miejsce: Centrum Sportu Parkowa (Parkowa 12a, 30-538 Kraków)

I. Organizator

  1. Preorder (dalej: Preorder) organizowany jest przez EKIPATONOSI Sp. z o.o. (dalej: Organizator) za pośrednictwem strony internetowej https://ekipatonosi.pl/kolekcja/sezon-3 (dalej: Sklep Ekipy). Impreza promocyjna albumu “EKIPA - SEZON 3” (dalej: Impreza) organizowana jest przez EKIPA Management Sp. z o.o. przez: (dalej: Organizator Imprezy),
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki preorderu albumu "EKIPA - SEZON 3" (dalej: Album) oraz uczestnictwa w Imprezie w związku ze sprzedażą Albumu w wersji DELUXE BOX PREMIUM, który zawiera produkt promocyjny w postaci kolekcjonerskiego biletu na Imprezę (dalej: Box Premium).
  3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie, do sprzedaży w ramach preorderu stosuje się postanowienia Regulaminu sklepu EKIPATONOSI dostępnego pod adresem - https://ekipatonosi.pl/strona/regulamin


  PREORDER

  II. Czym jest Preorder?

   Preorder (inaczej przedsprzedaż) to zamówienie Albumu przed jego premierą, które zapewnia Ci pierwszeństwo realizacji zamówienia zaraz po premierze Albumu w Sklepie Ekipy.

   III. Kiedy trwa Preorder?

    Preorder trwa od dnia 8 marca 2021 r. do momentu wyczerpania zapasów, nie później jednak niż do 1 czerwca 2021 r.

    IV. Jak złożyć zamówienie w Preorderze?

     Aby złożyć zamówienie Albumu w Preorderze:

     1. Dodaj Album do koszyka; pamiętaj, że zamawiając Album w Preorderze z innymi produktami w jednym koszyku wysyłka obejmie całe zamówienie (inne produkty dotrą do Ciebie zgodnie z terminem wysyłki albumu),
     2. Złóż zamówienie wypełniając niezbędne pola,
     3. Czekaj na wiadomość od nas z potwierdzeniem zawarcia umowy.

     V. Kiedy otrzymasz Album?

      Przesyłki zawierające Album wyślemy do 25 czerwca 2021.

      VI. Czy mogę zrezygnować z zakupu Albumu w Preorderze?

       Tak, w każdej chwili przed premierą Albumu masz prawo do odstąpienia od zamówienia Albumu w Preorderze. Poinformuj nas o tym mailowo na adres preorder@ekipatonosi.pl, a my zwrócimy Ci pieniądze przy użyciu tej samej metody płatności, co przy zamówieniu.


       IMPREZA

       VII. Jak będzie wyglądała Impreza?

       1. Impreza będzie wyjątkowym wydarzeniem - koncertem promocyjnym albumu “EKIPA - SEZON 3” połączonym z możliwością spotkania się z członkami Ekipy oraz ich przyjaciółmi.
       2. Ostrzegamy, że w trakcie Imprezy uczestnicy mogą mieć styczność z utworami zawierającymi wulgaryzmy.
       3. Przebywając na terenie Imprezy Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł stroboskopowych i efektów laserowych, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsję. Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za powstałe w tej konsekwencji ewentualne uszkodzenia słuchu / wzroku lub utratę zdrowia.

       VIII. Jak wziąć udział w Imprezie?

        1. Aby wziąć udział w Imprezie, należy w okresie promocji nabyć Box Premium za pośrednictwem Sklepu Ekipy.
        2. Jednym z elementów Boxa Premium jest promocyjny bilet kolekcjonerski uprawniający do udziału w Imprezie.
        3. Bilet kolekcjonerski uprawnia tylko jedną osobę do wstępu na Imprezę.
        4. Posiadacze Boxów otrzymają także bilet w wersji elektronicznej na podany przy zamówieniu adres e-mail.

        IX. W jakim okresie trwa promocja związana z Imprezą?

         Okres promocji trwa od dnia 8 marca 2021 r. do momentu wyczerpania zapasów Boxów Premium, nie później jednak niż do dnia końca Preorderu, którego termin podany jest w punkcie III Regulaminu.

         X. Kiedy i gdzie odbędzie się Impreza?

         1. Koncert odbędzie się 26 czerwca na początku sierpnia 2021 roku w Krakowie. 
         2. Więcej informacji podamy niebawem.
         3. Zapewniamy natomiast, że gdy tylko obowiązujące przepisy prawne pozwolą niezwłocznie poinformujemy nabywców Boxów Premium o dacie i miejscu Imprezy za pośrednictwem strony internetowej www.sezon3ekipa.pl.

          XI. W jakim wieku można wziąć udział w Imprezie i kiedy potrzebna jest opieka osoby dorosłej?

           1. W Imprezie mogą wziąć udział:
           1. osoby, które w dniu Imprezy ukończyły 18 lat - samodzielnie;
           2. osoby, które w dniu Imprezy ukończyły 13 lat - samodzielnie, ale za pisemną zgodą opiekuna prawnego;
           3. osoby, które w dniu Imprezy mają mniej niż 13 lat - wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
           1. Wzór zgody opiekuna prawnego dla osoby w wieku powyżej 13 lat znajdziesz pod tym linkiem.

           2. Osoba opiekująca się dzieckiem w wieku do 13 lat musi nabyć dla siebie osobny bilet. Koszt biletu wynosi 150 zł. W celu nabycia takiego biletu prosimy o kontakt mailowy na adres

            preorder@ekipatonosi.pl.

           XII. Zasady zwrotu

            1. Masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość co do całości Box Premium (w tym biletu kolekcjonerskiego) zgodnie z zasadami zwrotów określonymi w Regulaminie sklepu. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy jedynie co do poszczególnych elementów Box Premium bez jednoczesnego zwrotu promocyjnego biletu kolekcjonerskiego.
            2. W przypadku zwrotu Box Premium bez dołączenia biletu kolekcjonerskiego, taki bilet traci ważność i nie będzie uprawniał do wstępu na Imprezę.


            XIII. Jak traktujemy Twoje dane osobowe

             1. Biorąc udział w promocji i Imprezie wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych podanych przy nabywaniu Boxa Promocyjnego w celach związanych organizacją Imprezy i Twoim udziałem w niej.
             2. Uzyskujesz tę informację na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:
             3. Administratorami danych osobowych (dalej: Administrator) są: EKIPATONOSI Sp. z o.o. (na potrzeby organizacji Preorderu) oraz EKIPA Management Sp. z o.o. (na potrzeby organizacji Imprezy)
             4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 li.t 1 RODO (zgoda Uczestnika) w celu organizacji i realizacji Imprezy. Dane osobowe będą również przetwarzane w celach promocyjnych Administratora oraz uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
             5. W każdej chwili możesz wycofać się ze zgody. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do Administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości dalszego przetwarzania danych Uczestnika przez Administratora.
             6. Przetwarzaniu będą podlegać następujące dane osobowe: Imię i Nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny i wizerunek.
             7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z prowadzeniem mediów społecznościowych, zleceniobiorcy, któremu zostanie powierzony montaż materiałów audio-video z kolejnych etapów Konkursu. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa.
             8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych nie dłużej jednak niż przez:
              1. okres 6 miesięcy po zakończeniu promocji dla danych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail numeru telefonu i adresu,
              2. okres 10 lat po zakończeniu Imprezy dla danych w postaci wizerunku,
              3. lub do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu wobec przetwarzania.
             9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Imprezie.
             10. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Dane osobowe nie będą również przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich tj. państw innych niż państwa członkowskie UE, Islandia, Norwegia lub Liechtenstein.
             11. Na podstawie i z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z art. 15-22 RODO przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
             12. Wyrażasz również zgodę na publikację swoich danych jako uczestnika Imprezy w mediach i kanałach społecznościowych współpracowników Ekipy.

             XIV. Postanowienia końcowe

              1. Niniejsza promocja może zostać skrócona lub przedłużona albo odwołana w każdym czasie, z ważnych powodów, o czym Organizator powiadomi na stronie www.sezon3ekipa.pl.
              2. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu lub zasad współżycia społecznego, Organizator lub Organizator Imprezy może nie dopuścić uczestnika do udziału w Imprezie lub wykluczyć uczestnika z Imprezy ze skutkiem natychmiastowym.
              3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie z ważnego powodu. Organizator jest również uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub zawieszenia promocji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w na stronie www.sezon3ekipa.pl.
              4. Prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora Imprezy i Uczestników Konkursu określone są w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

              Koszyk

              Twój koszyk jest pusty.

              Dokonaj swoich pierwszych zakupów

              Cena zestawu: %bundleSum%
              Anuluj